Studia przypadków

Dworca kolejowego Berchem, Antwerpen, Belgia

Projekt

Wyjście z parkingu Q-Park, w pobliżu dworca kolejowego Berchem położone jest dość nisko. W przypadku obfitych opadów deszczu, woda spływa do parkingu po rampie wyjazdowej.

W konsekwencji, zaparkowane samochody stoją w głębokiej wodzie, a przepływ wody wyjątkowo utrudnia wyprowadzenie ich na zewnątrz.

Rozwiązanie

Q-Park skontaktował się z firmą inżynierską Arcadis. Firma poleciła zastosowanie Zamykanej Bariery Przeciwpowodziowej firmy (SCFB) Aggéres. Nieuruchomiona zapora chowa się zjeździe i nie blokuje wyjazdu. Montaż dowodzi, że bariery SCFB mogą być również instalowane pod infrastrukturą drogową. Na szczęście prace zostały zakończone jeden dzień przed terminem.

Okazało się, że bariera została poddana natychmiastowej próbie dzień później, w czasie wielkiej powodzi, która miała miejsce w dniu 13 sierpnia 2015 r.