Interwencja Cywilna

Velox

Velox to tama, którą można szybko zastosować, rozkłada się pod działaniem wód powodziowych i tworzy barierę przeciwpowodziową.

Charakterystyka

Wykorzystuje ciśnienie nadchodzącej wody do swojej stabilizacji i utrzymania w pozycji. Można ją szybko zastosować i używać wielokrotnie.  Tama Velox o długości 15 m i wysokości 1 m może być zamontowana w ciągu kilku minut, zastępując 3500 worków z piaskiem (87 ton). Aby zabezpieczyć większe obszary, można stosować różne rodzaje tam.
 • Szybkie zastosowanie
 • Modułowość
 • Odporność na chemikalia
 • Wielokrotne użycie
 • Wydajność

Zastosowania

Rozmieszczenia w przypadku:
 • Zastosowania
 • Sytuacje powodziowe
 • Przerwane rurociągi (woda i chemikalia)
 • Tamowanie dróg wodnych
 • Zanieczyszczone cieki wodne
 • Zmiana kierunku rzek i cieków wodnych
 • Tworzenie zbiorników wodnych
 • Tymczasowe podniesienie nabrzeża
 • Obudowa wody do gaszenia pożaru