Velox testen tijdens Springtij

De combinatie van storm en springtij op de Schelde gaf ons op 13 januari de gelegenheid om de Velox, een interventiekering uit te testen. Dit systeem tegen overstromingen is veel sneller en efficiënter dan de klassieke zandzakjes.

Uiteindelijk kwam het water onvoldoende hoog om de Velox te testen. Gelukkig konden we deze eerder al wel testen in de proeftuinen Flood Proof Holland.

 

Lees meer over de Velox.