Civiele Interventie

Velox

De Velox is een snel inzetbare en uitrolbare waterkering die het water van de overstroming gebruikt om zich te ontplooien tot een barrière tegen wateroverlast.

Kenmerken

De druk van het water stabiliseert de kering en houdt deze in positie. Deze mobiele nooddam is zeer snel inzetbaar en bovendien herbruikbaar.  Een Velox van 15 meter breed en 1 meter hoog vervangt 1 500 zandzakken (25 ton), en wordt slechts in enkele minuten geplaatst. Verschillende types kunnen aan elkaar gekoppeld worden om zo grote gebieden te beschermen tegen wateroverlast.
 • Snel inzetbaar
 • Modulair
 • Resistent aan zware chemicaliën
 • Herbruikbaar
 • Efficiënt

Toepassingen

Inzetbaar bij:
 • Overstromingen
 • Leidingbreuken (water en chemicaliën)
 • Afdammen van waterlopen
 • Verontreiniging van waterlopen
 • Omleiden van waterlopen
 • Aanleg van waterbuffers
 • Tijdelijk verhogen van dijken
 • Insluiten van vervuild bluswater