Case studies

Haven, Spakenburg, Nederland

Klant: waterschap Vallei en Veluwe
Periode: 2016 - 2017

Project

In Spakenburg, een voormalig vissersdorp aan het, Eemmeer is er nood aan bescherming tegen extreme stormen. Het waterschap Vallei en Veluwe met de steun van de gemeente Bunschoten (waartoe Spakenburg behoort), ging via een aanbesteding op zoek naar overstromingsbescherming die het aangezicht van de fraaie botterhaven en oude boothelling niet zouden verstoren. De waterkering moest een goede inpassing krijgen in het historisch centrum, weinig ruimte in beslag nemen en een maximale opzettijd van drie uur hebben. De waterkering moest het historische vissersdorp beschermen tegen een waterstand die zich voordoet bij een noordwesterstorm van windkracht 12. Een vaste muur was geen ideale oplossing omdat deze er voor zou zorgen dat bij felle regenbuien de muur zou gaan fungeren als badkuip. Zo creëert de muur een probleem in plaats van het op te lossen.

Oplossing

In Spakenburg zal een Self-Closing Flood Barrier (SCFB) voor het eerst op grote schaal en als primaire waterkering ingezet. Uit een studie van Arcadis blijkt dat de kering hier meer dan geschikt voor is gezien deze vele male veiliger is dan de eisen die de Nederlandse overheid stelt aan primaire waterkeringen. Met een totale lengte van 360 meter en hoogte van 80 centimeter is deze SCFB ook de langste zelfsluitende waterkering ter wereld. De uitdaging in dit project was dat de enorm lange kering het historische karakter van het historische vissersdorp niet mocht verstoren. Bij de-activatie verdwijnt de kering daarom rond de historische botterhaven volledig in de bestrating, bij de nieuwe haven verdwijnt deze in de kademuur om zo het historische karakter van Spakenburg te behouden. Speciaal is ook dat op de bovenkant van de kering het volkslied van Spakenburg is gegraveerd. De maatregelen maken deel uit van de dijkverbetering langst de Zuidelijke Randmeren en Eem en wordt gefinancierd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
VIDEO: Bekijk hoe we de SCFB installeren en hoe we de SCFB testen in Spakenburg.